KLAUZULA INFORMACYJNA – ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKSPART Ewa Kusy z siedzibą w Warszawie (02-154), ul. Astronautów 16/14, adres e-mail: kontakt@czterystrefy.pl (dalej jako „ADO”);

2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wykonania umowy oraz w celach marketingowych zostały przekazane ze strony internetowej poprzez bezpośrednie wypełnienie formularza przez osobę zgłaszającą;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 pkt 6 RODO;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie EKSPART Ewa Kusy z siedzibą w Warszawie (02-145), ul. Astronautów 16/14;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonywania umowy oraz dochodzenia roszczeń z w/w umowy;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, oraz do ich przenoszenia;

8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych;

9. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.